ENEvanghelistul Matei scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tetraevangheliar;ilustraţie;<H>o <h>agios Matthei;
Descriere fizică: f. [13v], 168 x 260 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară. Imaginea are un chenar elaborat, din elemente arhitecturale: arcade multiple, susţinute de coloane bogat ornamentate cu frunze de acant şi fuse solzoase. Bazele sale sunt constituite din panouri rectangulare, reprezentând motive vegetale şi măşti groteşti. În acest cadru este reprezentat evanghelistul Matei scriind cu stilusul pe un codex deschis, ţinut în braţe. Personajul, desculţ, este aşezat pe un scaun fără spătar, aplecat asupra unei mese de scris rectangulare, aproape total acoperită de codex.

Evanghelistul Matei este înfăţişat în semiprofil. Trăsăturile ridate ale feţei şi barba lungă atestă vârsta sa înaintată. Părul este scurt şi ondulat. Nimbul îngust este redat ca un disc plat, lipsit de contur, lasat în culoarea suportului, cu o decoraţie punctiformă care sugerează strălucirea aurului, tipică pentru reprezentările nimburilor. Diametrul nimbului este dublat de raze. Evanghelistul Matei este înveşmîntat cu o tunică cu mânecă lungă şi o mantie, ambele drapate. În faţa personajului stă în picioare un înger, simbolul evanghelistului Matei, care susţine cu ambele braţe întinse codexul. El este aproximativ de două ori mai mic decât evanghelistul. Silueta şi trăsăturile faciale ale îngerului, ca şi cadrul arhitectural al compoziţiei denotă influenţe occidentale profunde.


Notă privind descrierea fizică: Xilogravură.
Titlu uniform: Tetraevangheliar, Ucraina, 1604
Subiect – nume de persoana: Matei
Subiect liber – cuvant cheie: Portret aşezat, Evanghelist, Miniatură
Cota BAR: Ms. sl. 17


Autoritate
Nume: Matei;Apostol şi Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Unul din cei doisprezece apostoli aleşi de Iisus, numit "Levi fiul lui Alfeu" înainte de convertire
Alte variante la nume: Sfântul Matei Apostol şi Evanghelist secolul I Matthew Apostle 1st.cent.