ENEvanghelistul Marcu scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tâlcul evangheliilor;ilustraţie;Sfântul evanghelist Marcu;
Descriere fizică: f. 80v, 260 x 150 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, reprezentând pe evanghelistul Marcu scriind. Evanghelistul este reprezentat aşezat pe un jilţ cu spătar, în semiprofil, cu picioarele desculţe pe un suport specific copiştilor antici. Trăsăturile feţei sunt ascetice: pomeţi proeminenţi, faţă îngustă, denotând concentrarea: poziţia sprâncenelor, privire meditativă. Vârsta matură a personajului este sugerată de prezenţa ridurilor pe frunte şi în jurul ochilor, de lungimea bărbii ce îi acoperă parţial gâtul. Părul ondulat este tuns scurt. Nimbul este reprezentat ca un disc cu contur dublu faţă de albul paginii, rămasă necolorată. Într-un plan secund se află o masă. Marcu, ţine codexul deschis cu mâna stângă, iar în cea dreaptă are un stilus subţire. El este îmbrăcat într-o tunică cu mâneca lungă şi chiton drapat. Volumul cutelor drapajelor sugerează o anatomie bine definită. În spatele mesei, privind spre personaj, se află un leu nimbat şi înaripat, atributul caracteristic al evanghelistului Marcu şi element identificator al acestuia. Pe fundalul imaginii se înalţă o arhitectură convenţională, formată din două turnuri înalte, profilate pe un zid perimetral, fiecare reprezentat după o perspectivă liniară proprie.

Pe o bază iconografică tipic post-bizantină şi o perspectivă neunitară apar elemente occidentale atât la nivelul arhitecturii: fereastra biforă, baluştrii, al mobilierului dar şi al reprezentărilor zoomorfe: leul în stil veneţian.


Notă privind descrierea fizică: Suport de hârtie cu laviu de cerneală neagră
Titlu uniform: Tâlcul evangheliilor, Țara Românească, sec. XVIII
Subiect – nume de persoana: Marcu
Subiect liber – cuvant cheie: Portret aşezat, Evanghelist, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 3314


Autoritate
Nume: Marcu;Evanghelist;m. cca 74;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Marcu
Alte variante la nume: Sfântul Marcu Apostol şi Evanghelist m. cca 74 Mark Apostle d. cca 74