ENEvanghelistul Luca scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tetraevangheliar;ilustraţie;[Luka];
Date de publicare: Câmpulung 1686
Descriere fizică: f. [118v], 155 x 115 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, împărţită în două registre separate un chenar lat. Registrul superior prezintă sub o arcadă polilobată un taur nimbat purtând o evanghelie închisă şi având silueta în profil şi aripile reprezentate frontal. De-o parte şi de alta a arcadei sunt desenate două vase orientale din care ies vrejuri cu frunze de acant, un motiv iconografic specific stilului brâncovenesc. În registrul inferior, sub o arcată polilobată susţinută de console profilate aflate în planul secund, este reprezentat evanghelistul Luca scriind. Contururile desenului sunt în cerneală neagră, parţial acoperite de tuşele de culoare. Personajul este aşezat pe un scaun fără spătar, cu laturile bogat decorate cu motive vegetale şi picioare rectangulare terminate tronconic. În faţa personajului este o masă de scris patrată, cu arcade trilobate la nivelul picioarelor. Pe ea se află călimara cu cerneală si un teanc de coli rectangulare de ataşat la codex.

Luca, sprijinindu-şi picioarele desculţe pe un suport specific copiştilor antici, stă aplecat asupra colii de hârtie, scriind cu un stilus. Personajul este reprezentat în semiprofil, cu trăsăturile feţei schematice. Părul este buclat, iar barba scurtă abia acoperă barbia. Nimbul este reprezentat ca un disc plat aurit, cu linia de contur trasată fin în cerneală neagră. Îmbrăcămintea e de tradiţie romană târzie: tunică cu mânecă lungă de culoare verde şi chiton sienna arsă, ambele drapate. În partea dreaptă a capului personajului se află o inscripţie în cerneală neagră şi caractere slavone " Luka". Perspectiva lineară este neunitară, de la cea amesei, corect construită, la cea nelineară a caroiajului podelei şi a banchetei. Gama cromatică este redusă: roşu cadmiu, sienna arsă, verde de pământ şi ocru pentru aur. Albul paginii este utilizat frecvent cu valoare cromatică.


Notă privind descrierea fizică: Suport de hârtie cu coloranţi şi pigmenţi minerali şi vegetali
Titlu uniform: Tetraevangheliar, Câmpulung, 1686
Subiect – nume de persoana: Luca
Subiect liber – cuvant cheie: Portret aşezat, Evanghelist, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 1327


Autoritate
Nume: Luca;Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Luca; Faptele Apostolilor; legenda spune că a pictat prima icoană a Maicii Domnului
Alte variante la nume: Sfântul Luca Evanghelist secolul I Luke Evangelist 1st. cent.