ENTitlu: Cazanii ce cuprinde în sine Evangheliile tâlcuite ale duminecilor de preste an şi cu cazaniile sinaxariului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor mari a 12 luni de preste an.;ilustraţie;Cazanie la Duminica Tomei a doua după Paşti;Frontispiciu-poartă cu motive geometrice şi vegetale;
Date de publicare: Moldova 1784 - 1785
Descriere fizică: f. 74v, il., 75 x 191 mm
Notă descriptivă: Frontispiciu-poartă (Pi) cu tuş negru, compus din alternarea a două motive diferite dispuse în bandă: un motiv geometric de tip entrelacs şi un motiv vegetal stilizat.


Titlu uniform: Cazanii, Moldova, 1784 - 1785
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură, Frontispiciu
Cota BAR: Ms. rom. 1237