ENEvanghelistul Luca scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: [Tetraevangheliar];Hagios Loukas;
Date de publicare: Muntele Athos (Măn. Simopetra) Sec. XIII
Descriere fizică: f. [119v], 168 x 115 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, reprezentând pe evanghelistul Luca în timp ce scrie. Imaginea se profilează pe fundal neutru din foiţă de aur, delimitată de un chenar lat, cu conturul în cerneală brună, având un model de medalioane rotunde cu profile cu cinci lobi de culoare albastră şi mici motive vegetale de culoare verde şi roşie. În colţurile chenarului, motive vegetale schematizate în albastru şi verde. Personajul este aşezat pe un scaun de lemn, fără spătar, cu pernă roşie, în faţa unui dulap jos, cu uşile închise. Partea superioară a dulapului este folosită ca masă de scris, pe ea aflându-se vasul de preparare a cernelii şi o răzuitoare. În spatele dulapului se află un pupitru de lectură cu un picior înalt, pe care stă deschis un codex. Evanghelistul, sprijinindu-şi codexul pe piciorul drept ridicat deasupra celui stîng, scrie, aplecat, cu un stilus. Personajul este reprezentat din semiprofil şi are capul supradimensionat faţă de corp, în timp ce picioarele sunt foarte mici. El este reprezentat ca cel mai tânăr dintre cei patru evanghelişti, ca şi cel mai brunet. Trăsăturile feţei sunt accentuate, modelate în tuşe de ocru şi brunuri. Părul, tuns scurt, şi barba aproape absentă, sunt brune. Nimbul este reprezentat prin trasarea conturului său cu cerneala roşie pe fundalul aurit. Îmbrăcămintea e de tradiţie romană târzie: tunică albastru deschis şi chiton cenuşiu cu tentă verzuie, ambele drapate cu volumetrie schematică. Costumul este completat cu sandale romane, abia schiţate. Deasupra capului personajului este înscripţia în caractere greceşti "Hagios Loukas", în cerneală neagră.


Notă privind descrierea fizică: Suport de hârtie cu foiţă de aur, coloranţi şi pigmenţi minerali şi vegetali
Titlu uniform: Tetraevangheliar, Muntele Athos, sec. XIII
Subiect – nume de persoana: Luca
Subiect liber – cuvant cheie: Portret aşezat, Evanghelist, Miniatură
Cota BAR: Ms. gr. 1175


Autoritate
Nume: Luca;Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Luca; Faptele Apostolilor; legenda spune că a pictat prima icoană a Maicii Domnului
Alte variante la nume: Sfântul Luca Evanghelist secolul I Luke Evangelist 1st. cent.