ENSfânta Treime
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Pomelnicul Mănăstirii Strehaia;ilustrație;Sfânta Troiță;
Date de publicare: Strehaia Mehedinți 1834
Descriere fizică: f. 1v, 185 x 140 mm
Notă descriptivă: Ilustrație în plina pagină cu chenar lat în bandă, reprezentând tema iconografică vetero-testamentară ”Vizita celor trei îngeri la Avraam”, ca alegorie la Sfânta Treime (denumită prin incripția din susul compoziției ”Sfânta Troiță”). Într-un cadru arhitectural tradițional, ce reprezintă o curte interioară cu ziduri de incintă de zidărie, în care apare, în fundal, silueta unui copac ce semnifică stejarul din Mamvri din textul biblic (Geneza 18), Avraam și Sara primesc în ospeție cele trei ființe angelice. În jurul unei mese rectangulare, pe care este reprezentat doar un pocal cu gură largă, sunt așezate cele trei personaje înaripate, care poartă toate câte un nimb cruciger cu incripția ”o on” („Cel care este”). Fiecare ține în stânga o suliță lipsită de vârf și binecuvântează cu mâna dreapta. Deși înveșmântate la fel, însă în culori diferite,cele trei personaje nu au trăsăturile identice, așa cum apar în general în reprezentările acestei teme. În planul secund, Avraam și Sara stau în piciare în spatele oaspeților, privind și ei, ca și aceștia, spre privitor.


Titlu uniform: Pomelnicul Mănăstirii Strehaia, Mehedinţi, 1834
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Coşoveanu Barbu ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 2148