ENTitlu: Stihos, adecă viers la toate praznicele D<o>mnului nostru IS HS şi ale pururea fecioarei Mariei şi ale sfinţilor celor mai însămnaţi de maica besearică a răsăritului;ilustraţie;Viers 2 în sfânta şi luminata Duminecă a Paştilor;
Date de publicare: Sălişte 1847 - 1850
Descriere fizică: f. 649, il., 80 x 40 mm
Notă descriptivă: Iniţială ornată A (az) cu cadru, realizată în peniţă cu tuş roşu, reprezentând un rege cu o vestimentaţie medievală şi coroană pe cap. Corpul literei (A) de mici dimensiuni şi amplasat în partea dreaptă sus. La baza letrinei, tot intr-un mic cadru, data la care a fost realizată şi iniţialele ilustratorului - Picu Pătruţ -, 1849, apr<ilie> 31. P.P.


Titlu uniform: Versuri religioase, Sălişte, 1847-1850
Subiect liber – cuvant cheie: Iniţială ornată, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 4826