ENNasterea lui Iisus
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Catavasier româno-grecesc;ilustrație;Nașterea lui Iisus;
Descriere fizică: 7v., 120 x 90 mm
Notă descriptivă: Ilustrație în plină pagină, de formă rectangulară, lipsit de chenar. Reunește, într-o compoziție complexă, temele iconografice conexe episodului nașterii lui Iisus Hristos: drumul magilor călăuziți de stea, păstorii, Fecioara adorând Pruncul în interiorul peșterii. Într-un peisaj schematic, redus la câteva tușe în tentă plată verde și accente în tuș negru sugerând solul, este ilustrată, în prim-plan, peștera Nașterii ca o suprafață întunecată cu contur sinuos. În interior sunt vizibile, luminate de steaua Betleemului, personajele: Fecioara, îngenunchiată în fața ieslei, cu ambele brațe ridicate într-un gest de adorare, Pruncul, întins pe un braț de paie, privit probabil de un asin și un bou. De remarcat cele trei stele pe care Fecioara le poartă pe umeri și deasupra capului. Ele fac parte, în general, din decorația discretă a mantiei Fecioarei, aici sunt scoase în evidență. În pragul peșterii, retras spre dreapta imaginii, este înfățișat Sfântul Iosif, într-o poziție gânditoare, cu capul sprijinit în palma dreaptă. În fața sa, un păstor, îmbrăcat în sarică mițoasă și cușmă de blană, i se adresează, întinzând mâna stângă, supradimensionată pentru a sublinia actul vorbirii. Deasupra Sfântului Iosif, un înger în zbor spre peșteră este ilustrat orizontal, cu aripile larg deschise, binecuvântând cu brațul drept întins înainte. Brațul stâng întins spre spate accentuează senzația de mișcare și de viteză a zborului. La același nivel cu îngerul, dar plasat în stânga peșterii, este reprezentat un păstor așezat în iarbă, cu picioarele încrucișate, cântând la fluier, înconjurat de turma sa de oi. Detaliul reușește să creeze impresia de adâncime a planurilor îndepărtate.

În registrul superior al imaginii, care din punct de vedere compozițional reprezintă planul cel mai îndepărtat, sunt înfățișați cei trei magi, călărind din stânga imagnii spre colțul drept unde luminează Steaua. Cei trei magi sunt reprezentați identic, atât din punct de vedere cromatic, cât și al gesticii: călare pe câte un cal alb în galop, îmbrăcați în tunici scurte și mantii fluturând, susținând cu brațul drept câte un dar și arătând cu brațul stâng înainte, spre Stea. Colțul superior drept al imaginii este ocupat de Cerurile deschise, sub forma unui arc de cer bordat de nori, acentuați de roșu miniu, din care coboară raze de lumină. Deși canonic Steaua este cea care ghidează magii, în cazul de față ea este reprezentată în interiorul peșterii, la capătul unei raze ce coboară din cerururi.


Titlu uniform: Catavasier, Ţara Românească, Chiţorani, 1834
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Dimitrie Gheorghiu Teişanu copist
Cota BAR: Ms. rom. 3334