ENTitlu: Cartea sfântului Efrem Siriianul ce să cheamă pre limba rumânească Parenisis, iar parenisis să tâlcuiaşte poveaste, mângâiare, cearere, învăţătură, spune<re> în multe chipuri de folosire;ilustraţie;
Descriere fizică: f. [4r], 230 x 165 mm
Notă descriptivă: Frontispiciu-bandă în peniţă, cu tuş roşu şi negru; inimi stilizate unite pe o latură şi intersectate de cercuri; elemente ornamentale desenate cu linie dublă, iar spaţiile lor interioare fin haşurate.


Titlu uniform: Cartea sfântului Efrem Sirul, Măn. Hurez, 1757
Subiect liber – cuvant cheie: Frontispiciu, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 2092