EN

Dumnezeu Sabaot

Dumnezeu Sabaot este unul din numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament și se traducerea  din limba ebraică este cea de ”Domn al oștirilor (cerești)”, dar are și sensul de ”Domnul puterilor” (Psalmi. 45). Încă din primele traduceri ale Vechiului Testament în limba greacă atributul Sabaot este echivalat cu cel de Pantocrator (Atotputernicul), un exemplu fiind Viziunea lui Isaia (Isaia 6:1-2) Liturghia îl consemnează ca „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot; plin e cerul şi pământul de mărirea lui!”.

Din punct de vedere iconografic, Dumnezeu Sabaot este reprezentat fie frontal, fie din semiprofil, în picioare sau trei-sferturi, înconjurat de nori, pe care se deplasează ca pe un car de luptă. În exegeza biblică ebraică, care a influențat exegeza creștină, există o întreagă literatură consacrată tronului lui Dumnezeu, echivalat adesea cu carul din viziunea lui Ezechiel (Ezechiel cap. 1). În majoritatea reprezentarilor, stratul noros, a cărui mișcare este evidentă, este sprijinit de heruvimi, iar în reprezentările mai complexe apare și ordinul angelic al Roților, ce fac o trimitere directă la viziunea lui Ezechiel.

Dumnezeu Sabaot este reprezentat cu toate trăsăturile specifice iconografiei Tatălui (vezi canonul Dumnezeu- Tatăl), însă din punct de vedere al gesticii apare cu brațele ridicate deaspura capului într-un gest amplu de binecuvântare, privind asupra creației.

Iconografia temei Dumnezeu Sabaot a fost deseori confundată cu cea a lui Dumnezeu Tatăl, existând reprezentări ale celei de-a doua teme purtând inscripția ”Sabaoth”.