ENTitlu: Bogorodicină <Theotocarion> adecă canoane de umilinţă către prea sfânta stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, care să cântă la Pavecerniţă în toate sările pe 8 glasuri;ilustraţie;Bogorodicină adecă canoane de umilinţă către prea sfânta stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, care să cântă la Pavecerniţă în toate sările pe 8 glasuri (f. 5);Frontispiciu "Pi" cu entrelacs-uri.;
Date de publicare: Bistriţa (Mănăstirea) 1809
Descriere fizică: f. 5, 35 x 127 mm
Notă descriptivă: Frontispiciu în forma literei "Pi" (35 x 127 mm), în tuş roşu şi negru, realizat din împletirile a diverse tipuri de entrelacs-uri: încrucişate sau înlănţuite. În interiorul împletiturilor formate este înscris numele copistului (Ioachim ermonah).


Titlu uniform: Bogorodicină adecă canoane de umilinţă, Vâlcea, Măn. Bistriţa, 1809
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură, Frontispiciu
Cota BAR: Ms. rom. 2789