EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Miscelaneu de literatură monahală
Date de publicare: Râmnicu Vâlcea 1780
Descriere fizică: 88 f., il., 210 mm x 150 mm; 22 R (140 x 105 mm)
Notă generală: Scriere cursivă, text cu cerneală neagră. Titluri, colontitluri, iniţiale şi indicaţii tipiconale scrise cu roşu.Numerotaţie veche, cu cifre chirilice: 190-248, corespunde f. 1-59 numerotare mecanică; restul filelor, până la f. 88, numerotate doar mecanic.Lipsă începutul.Desen în peniţă reprezentând un călugăr care se roagă, f. 1v, 60 x 40 mm.Miniatură, în plină pagină la f. 62v, 175 x 220 mm, cu chenar dublu, în peniţă, cu tuş negru, fin executată, în două registre. În cel superior Deisis, 57 x 120 mm, în cel inferior, 117 x 120 mm, slujba pentru tunderea la monahism; desenul copiat după miniatura executată de arhimandritul Ioan de la Hurezi, în 1695, pentru ms. rom. 2191.Însemnare de posesor: f. 1: "Dintr-ale sfinţitului arhimandrit Chiriac, ieroshimonah Râmniceanu, dată de Ghedeon ierodiaconul, cântăreţul Bistriţii. 1816, iar aicea <am> scris 1826, fevruarie 13; f. 1v-2: "Această sfântă şi dumnezeiască carte iaste a cuviosului Chiriac duhov<nicul>, 1813, aprilie 23".
Notă descriptivă: File albe: 59v-62r.

Inc.: "Stăpâne al tuturor, iubitorule de oameni ...", f. 1v.

Exc.: "... Şi aşa să facă otpustul cel desăvârşit în slava lui Dumnezeu. Amin.", f. 88v.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu mai multe tipuri de filigrane: tre capelli f. lim. ant., 2, 4, 8, 11; iniţialele "F" şi "V" la f. 3, 5, 6, 9, 10; iniţ
Titlu uniform: Miscelaneu de literatură monahală, Ţara Românească, 1780
Subiect liber – cuvant cheie: Lit. religioasă, Rugăciune, Reguli monahale
Responsabilitate secundara: Grigore ierodiacon râmnicean copist
Cota BAR: Ms. rom. 2025
 
Fise:

Miscelaneu de literatură monahală;ilustrație;Slujba tunderii la monahism; Deisis;