ENTitlu: Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Înainte cuvântare;Iniţială ornată reprezentând slova "črăvi" (Č) cu motive vegetale şi dragon;
Date de publicare: Mănăstirea Cernica 1840
Descriere fizică: f. 3v, 60 x 40 mm
Notă descriptivă: Iniţială ornată, reprezentând slova (Č) "črăvi", colorată; pe piciorul literei, colorat în albastru, se sprijină, încolăcit, un dragon galben perlat, care se arcuieşte în sus, formând corpul literei. Din gură porneşte descendent un vrej cu frunze polilobate, ultima, de culoare albastră, de formă lancelolată.


Titlu uniform: Cuvintele lui Simeon Noul Teolog, Măn. Cernica, 1840
Subiect liber – cuvant cheie: Iniţială ornată, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 5721