EN

Platytera

Platytera ton ouranon este unul din atributele, în limba greacă, acordate Fecioarei Maria,  semnificând “mai vastă decât cerurile”. Din punct de vedere iconografic, în bisericile ortodoxe Maica Domnului Platytera este reprezentată cu precădere în conca absidei rasaritene, în compoziţii similare cu cele ale Panagiei: prezentare frontala, poziţia de oranta, pe piept cu bustul lui Iisus copil în medalion (vezi şi Panagia). Spre deosebire de Panagia, reprezentarea Platyterei este de mari dimensiuni, corpul fiind înfăţişat doar până în talie, şi nu în picioare ca în cazul Panagiei. Există, deasemenea, reprezentări ale temei Platytera în care Iisus copil este înfăţişat fără medalion, direct pe pieptul Fecioarei. Deoarece în conca altarului este reprezenatată uneori tema iconografică “Maica Domnului Împărăteasa Cerurilor” ca o Fecioară cu Pruncul întronată, temă care are din punct de vedere iconografic elemente comune cu Platytera, în literatura de specialitate apar unele confuzii şi suprapuneri (Vezi şi Maica Domnului Împărăteasa Cerurilor).