ENTulburarea Sfântului Iosif
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Miscelaneu religios;ilustraţie;Tulburarea lui Iosif;
Date de publicare: f. l. Sec. XVII
Descriere fizică: f. 9v, 79/80/82 x 102 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie dreptunghiulară, plasată în partea inferioară a paginii. Ilustrația înfățișează tema "tulburării lui Iosif" într-o formulă diferită de cea canonică. Temă se bazează pe textul Evangheliei după Matei 1: 18-24 ("Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns.Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. [...] Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa"). Din gestica şi mimica celor două personaje nu este clar exact care moment este ilustrat în reprezentarea de faţă: cel în care Iosif, conştient de starea Mariei se tulbură şi doreşte să o părăsească (Matei 1:19) , sau cel ulterior visului revelator când Iosif, copleşit de miracol, întinde mâna să o conducă pe Fecioară în casa sa (Matei 1: 24). Dincolo de gestica personajelor - Ancilla Dei pentru Fecioară şi de puternică emoţie pentru Iosif -, trebuie subliniat rolul subtil jucat de cadrul arhitectural în evocarea unor noi semnificaţii ale scenei: cele două arcade puternice din prim-plan încadrează, separându-le, cele două personaje din planul secund, sugerând absenţa unei apropieri fizice dintre Iosif şi logodnica lui. Perspectiva este foarte una perfect geometrică, compoziția bine planificată și gestica sugestivă denotă influența Renașterii italiene. Gama cromatică este în concordanță cu canonul (tunica albastra și mantie roșu-purpuriu pentru Fecioară, roșu și purpură pentru arhanghel).


Titlu uniform:
Tema: Tulburarea lui Iosif
Denumire tematica: Sfântul Iosif
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Cota BAR: Ms. gr. 113