ENTitlu: Miscelaneu religios;ilustraţie;Întoarcerea magilor în ţara lor;
Date de publicare: f. l. Sec. XVII
Descriere fizică: f. 12r, 80 x 100 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie dreptunghiulară, plasată în partea inferioară a paginii. Ilustraţia înfățișează "Întoarcerea magilor în ţara lor" bazându-se pe textul Evangheliei după Matei 2: 12 ("[..] luand prin vis instiintare sa nu se mai intoarca la Irod, pe alta cale s'au dus in tara lor"). Pe un fundal peisager deluros se înalţă o cetate cu ziduri puternice de incintă. Cei trei magi sunt înfăţişaţi în prim-plan ca un grup de călăreţi ce intră în cetate pe sub arcada unei porţi înguste. Ei sunt îmbrăcaţi bogat şi având capetele acoperite cu coroane de model occidental, una susţinută de un turban. Cele trei personaje se diferenţiază prin vârstă - tânăr imberb, bărbat matur şi bătrân cu barba albă. De remarcat modul în care ilustratorul a ilustrat intrarea personajelor în cetate recurgând la racursiu. Perspectiva este corectă, compoziția bine planificată (chiar dacă scara personajelor în raport cu peisajul este disproporţionată) și gestica sugestivă denotă influența Renașterii italiene. Elemente occidentale, precum prezenţa coroanelor şi modelele costumelor accentueză această influenţă.


Titlu uniform:
Tema: Return o the Magi to their country
Denumire tematica: The three magi
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Cota BAR: Ms. gr. 113