ENTitlu: Miscelaneu religios;ilustraţie;Iertarea datoriilor;
Date de publicare: f. l. Sec. XVII
Descriere fizică: f. 19v, 86/88/90 x 101 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie dreptunghiulară, plasată în jumătatea inferioară a paginii. Temă alegorică, intitulată în textul manuscrisului "iertarea datoriilor", posibil o trimitere la ştergerea păcatelor, inclusiv a păcatului originar, prin taina botezului. Într-un piesaj stâncos, patru credincioşi stau în poziţie de proskinesis (posternare) la picioarelui lui Iisus. Acesta, plasat aproximativ pe axa verticală a compoziţiei, are ochii ridicaţi spre cer în timp ce sfâşie în lungime un sul desfăşurat, sul ce pare a fi scris în întregime. Dacă la nivelul fundalului şi al peisajului este o mare libertate, realism şi delicateţe a tuşei de acuarelă, la nivelul personajelor se face simţit un anume convenţionalism canonic, cu gesturi hieratice şi mimic limitate, deşi aparent contrazise de o volumetrie realistă a drapajelor bogate


Titlu uniform:
Tema: Temă alegorică a botezului
Denumire tematica: Iisus Hristos
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Cota BAR: Ms. gr. 113