ENSfântul Ioan Scărarul
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Kan<ōn> ōd<ē>a ēkh<os>plagios d. Hygran diodeusas ...;[Ioan Sinaitul adresându-se unui grup de călugări];
Date de publicare: [Constantinopol] Sec. XI
Descriere fizică: f.[1r], 113 x 120 mm
Notă generală: Miniatura, prima din ciclu, este reprezentarea invocaţiei din capitolul al V-lea al "Scării dumnezeiescului urcuş", oda I, 1: "Alergaţi şi vă apropiaţi, veniţi, ascultaţi şi vă voi povesti vouă toţi cei ce l-aţi mâniat pe Domnul. [...] Luaţi aminte, fraţii mei, la cuvântul meu"
Notă descriptivă: Ilustraţie ocupând două treimi din pagină, cu chenar în cerneală roşie şi urme de cerneală de culoare întunecată, aparent albastru cobalt. Pe un fundal din foiţă de aur se profilează o arhitectură convenţională, care reprezintă mănăstirea descrisă în text. Arhitectura este asemănătoare celei din alte imagini ale ciclului: un zid drept şi relativ scund pe care se profilează personajele aflate în prim-plan şi două clădiri înalte, de tip aparent bazilical, cu acoperiş în două ape, pe laturi. În prim plan, personajele sunt împărţite în două grupuri distincte, plasate faţă în faţă, cu sfântul Ioan Scărarul plasat în stânga imaginii şi un grup de călugări în dreapta imaginii. Sf. Ioan Scărarul este reprezentat sprijinindu-se într-un toiag aflat în mâna dreaptă în timp ce cu stânga face un gest tipic artei retorice antice (captatio benevolentiae). Grupul de călugări îl ascultă în atitudini de obedienţă şi smerenie, vădit impresionaţi de predică. Personajele sunt îmbrăcate în tunici deschise la culoare, în nuanţe de ocru şi verde, cu scurte rase călugăreşti de culoare brună pe deasupra. Ei sunt desculţi şi cu capul descoperit. Trăsăturile feţelor sunt ascetice, cu accent pe reprezentarea ochilor, a părului şi a bărbilor. Din întreaga imagine se degajă un interes marcant pentru construcţia perspectivală: personajele din prim plan păşesc pe un covor de iarbă care sugerează curtea mănăstirii şi se profilează pe un zid plasat în planul secund, zid flancat de două clădiri reprezentate în perspectivă. Întreaga structură este scoasă în evidenţă de fundalul auriu care reprezintă cerul.


Notă privind descrierea fizică: Suport de hârtie cu foiţă de aur, coloranţi şi pigmenţi minerali şi vegetali
Titlu uniform: Canon de pocăinţă, sec. XI
Subiect – nume de persoana: Ioan Scărarul
Subiect liber – cuvant cheie: Mănăstire, Monahism, Predici, Miniatură
Cota BAR: Ms. gr. 1294